Cherjess Honey

"Sivan"

2016-03-24

Resultat
Patella: 0-0
Hjärta: UA


Nordisk Gimo 2018 - Excellent CK
Nat Leksand 2017 - VG
Inoff 2016 - HP BIRValp

Sivans stamtavla

Delägs med Denise